page_banner

Консумативи за центрофуги

Консумативи за центрофуги

Центрофужните епруветки са основни артикули за изолиране, стратификация или разделяне с градиент на плътност на пробите при използване на центрофуги и микроцентрофуги.Те намират множество приложения в биологията (особено клетъчни култури и микробиология), химията, клиничното здравеопазване и по-широката индустриална среда.
Центрофужните тръби са специално конструирани да издържат на много високи относителни центробежни сили (RCF), някои видове до 20 000xg RCF.