page_banner

Накрайници за пипети BFT

Накрайници за пипети BFT

Накрайниците с ниско задържане, наричани още накрайници с ниско свързване, са накрайници за пипети, които са модифицирани, за да намалят адхезията на ДНК, ензими, протеини, клетки, както и други вискозни материали към повърхността на върха.

  • 200uL торбички за пипети

    200uL торбички за пипети

    Удължени накрайници за пипети с дълги торбички от 200uL могат да се използват за приложения за PCR амплификация и за пипетиране на радиоактивни, инфекциозни и аерозолно излъчващи проби.

  • 10uL прозрачни накрайници за пипети

    10uL прозрачни накрайници за пипети

    Прозрачни торбички с удължени дълги 10uL накрайници за пипети могат да се използват за приложения за PCR амплификация и за пипетиране на радиоактивни, инфекциозни и аерозолно излъчващи проби.